Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM


Nëse jeni 15-25 vjeç dhe keni një ide ose skenar për xhirimin e një filmi të shkurtër, ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje në punëtoritë për zhvillimin e filmave tuaj të parë me ekspertë nga platforma First Film First (www.firstfilmsfirst.com).

 

Në kuadër të projektit “Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor”, rrjeti EDU CUTS shpall një thirrje për kineastët e rinj me qëllim përshpejtimin e njohurive dhe aftësive të tyre. Është një mundësi unike për talentët e rinj nga Ballkani Perëndimor që të zhvillojnë dhe xhirojnë filmat e tyre të parë të shkurtër me mbështetjen e ekspertëve të filmit.


Punëtoria e parë do të ketë më shumë pjesëmarrës dhe do të realizohet në 5 ditë pune gjatë 2 javëve (sipas nevojave dhe ecurisë së projekteve).

 

Në qershor për punëtorinë e dytë do të kualifikohen projektet më të mira nga punëtoria e parë, si dhe projektet më të avancuara që janë gati për prodhim dhe do të mund të aplikojnë direkt për punëtorinë e dytë.

 

Të dy punëtoritë do të zhvillohen online përmes platformës ZOOM.

 

Nëse jeni të interesuar për një lloj tjetër prodhimi të përmbajtjes video për një audiencë të re (mini-seri, podkaste, etj.), mund të aplikoni gjithashtu.

 

Për punëtorinë e parë, ju lutemi plotësoni këtë FORMULAR APLIKACIONI. (https://bit.ly/FirstFilm1)

 

Nëse filmi juaj i shkurtër është gati për t'u prodhuar, ju mund të aplikoni drejtpërdrejt për seminarin e dytë

 

Për seminarin e dytë, ju lutemi plotësoni këtë FORMULAR APLIKIMI. (https://bit.ly/FirstFilm2)

 

Pjesëmarrja në seminare përfshin edukimin, ndërveprimet me ekspertë dhe kolegë nga vendet e Ballkanit Perëndimor që ndajnë interesa të përbashkëta në prodhimin e përmbajtjes video me gatishmëri për punë ekipore nën mbikëqyrjen e mentorëve.

 

Çmimet: Tre projektet më të mira do të marrin mbështetje me përdorimin falas të pajisjeve të xhirimit për të xhiruar filmat e tyre të shkurtër. (6K kamera, lente, zë, etj.)

 

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Nxënës të shkollave të mesme 15-25 vjeç, nxënës të shkollave të filmit (regji filmi dhe televizioni, produksioni, kamera, montazhi, skenari/dramaturgjia) influencues, profesionistë, gjysmë profesionistë ose amatorë nga Ballkani Perëndimor.

 

Punëtoritë janë pa pagesë për të gjithë pjesëmarrësit.

Shënim: për të marrë pjesë në punëtori është e nevojshme njohja e gjuhës angleze.

 

Punëtoria 1 - Afati i fundit për aplikime: 15.5.2024

 

Punëtoria 2 - Afati i fundit për aplikime: 01.6.2024

 

Rrjeti EDU CUTS mbledh festivale filmi dhe organizata që janë të fokusuara në

promovimin dhe zbatimin e edukimit dhe lëvizshmërisë së talenteve të rinj (www.educuts.com)

 

Projekti “Kultura dhe Kreativiteti për Ballkanin Perëndimor” i financuar nga Bashkimi Evropian synon të nxisë dialogun në Ballkanin Perëndimor duke zhvilluar sektorët kulturorë dhe krijues për rritjen e ndikimit socio-ekonomik.